veelgestelde vragen

over (fysio)therapie:

Kan ik zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut of manueel therapeut?
Ja, dit kan. Er wordt dan eerst een screening uitgevoerd, waarin beoordeeld wordt of er een indicatie is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek. Daarna volgt er een rapportage aan de huisarts met de bevindingen uit de screening.

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract afgesloten?
Wij hebben momenteel met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U dient altijd vooraf zelf goed na te gaan hoeveel vergoeding u krijgt voor fysiotherapie of manuele therapie.

Waar kan ik alles vinden over de zorgverzekeringswet en de vergoedingen voor fysiotherapie?
U kunt dit vinden op www.zorgvergoeding.com

Wat zijn de tarieven voor fysiotherapie?
Op deze pagina vindt u alle tarieven op een rij.


over (medische) fitness:

Wordt fitness vergoed door de verzekeraar?
Fitness (ook medisch fitness) wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de zorgverzekeraar. Enkele zorgverzekeraars hebben in hun aanvullende polissen een vergoeding opgenomen voor fitness. U dient echter goed de polisvoorwaarden te checken, omdat er meestal bepaalde voorwaarden aan zijn verbonden.

Wat is het verschil tussen medisch fitness en “gewone” fitness?
Met medisch fitness wordt eigenlijk bedoeld: een individuele vorm van fitness in groepsverband (kleine groepen), waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen en belastbaarheid van het bewegingsapparaat van de persoon die traint. Bij “gewone” fitness is de begeleiding minder individueel, omdat de groepen vaak groter zijn. Bij onze trainingsuren is de groepsgrootte maximaal 12 personen en er is altijd begeleiding van een fysiotherapeut. Onze fysiotherapeuten zijn ook uitgebreid geschoold in de medische fitness. Soms wordt ook de term medische trainings therapie (MTT) gebruikt.

Wat zijn de tarieven voor medische fitness?
Op deze pagina vindt u alle tarieven op een rij.


legitimatie:

Ben ik verplicht mijzelf te legitimeren bij aanvang van een behandeling?
Ja, als iemand zorg nodig heeft in een ziekenhuis, polikliniek of zelfstandig behandelcentrum, is deze persoon, als hij aangeeft verzekerd te zijn voor de Zorgverzekeringswet, verplicht zich te identificeren. De zorgverlener moet vaststellen dat degene die op het verzekeringsbewijs vermeld staat ook degene is die het identiteitsbewijs overlegt.

In de Wet op de Identificatieplicht zijn de volgende documenten genoemd waarmee de identiteit van personen kan worden vastgesteld. Het moet gaan om geldige documenten:

  1. Nationaal paspoort
  2. Nederlandse identiteitskaart
  3. Rijbewijs
  4. Diplomatiek paspoort
  5. Dienstpaspoort
  6. Reisdocument voor vreemdelingen
  7. Reisdocument voor vluchtelingen
  8. Een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 beschikt ter vaststelling van identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Is de zorgverlener verplicht mijn burgerservicenummer (BSN) te registreren?
Ja. Hij moet het Burgerservicenummer (BSN) registreren, omdat de wet BSN in de zorg per 1 juli 2009 is ingevoerd. Na invoering van deze wet moet bij het vaststellen van de identiteit van een patiënt het BSN geregistreerd worden.


Voor praktische regelingen en procedures verwijzen wij u graag naar het huishoudelijk reglement van Fysant.

Revalidatie na covid (corona)

Een grote groep mensen blijft last houden van diverse klachten na corona (covid-19). Dit zien we zowel bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en zijn opgenomen in het ziekenhuis met soms zelfs een IC-opname. Maar ook bij mensen die thuis zijn uitgeziekt.     De meest voorkomende restklachten zijn: Vermoeidheid en verlaagde inspanningstolerantie Verminderde […]

lees meer

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer