Ga naar hoofdinhoud

kinderfysio-
therapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Vraag dan uw arts of de kinderfysiotherapeut om raad!

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Na de opleiding fysiotherapie heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een vierjarige Master-opleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen. Een bevoegd kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

waarom kinderfysiotherapie?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed, maar bij sommige kinderen duurt het wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening. Ook een tekort aan bewegingservaring kan een rol spelen. Daarnaast hebben sommige kinderen meer oefening nodig om een vaardigheid te leren en zijn er kinderen die moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een onderzoek en/of behandeling door de kinderfysiotherapeut. Een verstoring in de motorische ontwikkeling kan veel problemen met zich meebrengen. Niet alleen op lichamelijk gebied, maar ook op sociaal-emotioneel niveau. Vroegtijdige signalering, onderkenning en behandeling is dan ook van groot belang.

hoe gaat Fysant kinderfysiotherapie te werk?

Bij Fysant Kinderfysiotherapie wordt hulpvraaggericht gewerkt. Dat wil zeggen dat de vraag van de ouder en (indien mogelijk) de vraag van het kind centraal staat bij de therapie: “wat zijn de problemen en de wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind”. Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag of hulpvragen. De kinderfysiotherapeut verricht een onderzoek en gebruikt testen om objectief te kunnen vaststellen wat er aan de hand is. De kinderfysiotherapeut geeft zijn professionele visie weer. Samen met de ouders wordt een plan van aanpak gemaakt, en gezamenlijk wordt deze aanpak en het resultaat na verloop van tijd geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Uiteraard rapporteert de kinderfysiotherapeut regelmatig aan de verwijzend arts en, met toestemming van de ouders, aan andere hulpverleners en begeleiders.

hoe leert een kind?

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat leren het beste gebeurt door te oefenen in de situatie waarin het kind dagelijks functioneert. Daarom is oefenen in de thuissituatie ideaal. Thuis oefenen is natuurlijk ook prettig voor ouders en kind omdat er niet gereisd hoeft te worden. Ook is aangetoond dat een kind het beste leert als de taak of beweging, waarmee het kind problemen heeft, geoefend wordt. Tevens is gebleken dat oefeningen heel vaak herhaald moeten worden voordat er resultaat geboekt kan worden. Een kind leert uiteraard vooral spelenderwijs. Vooral als het kind plezier beleeft in het bewegen zal het ervan leren!

hoe vaak is kinderfysiotherapie nodig?

Om iets te leren is één keer in de week oefenen te weinig. Twee keer of drie keer is echter ook te weinig. Om iets te leren moet er veelal dagelijks geoefend worden. De ouders zullen daarom zelf regelmatig moeten oefenen met het kind. De kinderfysiotherapeut helpt hierbij. De ouders krijgen uitleg en oefentips en samen worden de oefeningen “geoefend”. Hoe lang de behandeling uiteindelijk duurt is afhankelijk van de ernst van de aandoening.

samenwerking met partners

Problemen in de ontwikkeling van kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals consultatiebureauarts, huisarts, kinderarts, logopedist, orthopedagoog, ergotherapeut, orthopedisch instrumentmaker, kinderdagverblijf en andere instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

hoe kom je terecht bij Fysant kinderfysiotherapie?

Als ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, kunnen de ouders zelf naar de kinderfysiotherapeut stappen om te vragen om raad (DTF: directe toegankelijkheid fysiotherapie). De kinderfysiotherapeut zal dan een onderzoek verrichten en een advies geven. Tevens neemt de kinderfysiotherapeut contact op met de arts om het advies kenbaar te maken (mondeling of schriftelijk). Ook kan de ouder eerst naar de arts (huisarts, CB-arts, kinderarts) gaan met de vraag of het verstandig is om de kinderfysiotherapeut te hulp te roepen. De arts kan dan een verwijzing schrijven voor: “kinderfysiotherapie aan huis”. Als langdurige kinderfysiotherapie nodig is, zal altijd een verwijzing noodzakelijk zijn van een specialist.

wat kunnen wij behandelen?

Bij Fysant Kinderfysiotherapie kunnen bijna alle aandoeningen die voorkomen bij kinderen, behandeld worden. Zie de opsomming hiernaast. Het is onmogelijk alle behandelbare aandoeningen en problemen hier te vermelden. Bij twijfel over de ontwikkeling van een kind kunt u uiteraard rechtstreeks contact opnemen met de praktijk.

Wij behandelen onder andere:

 • Voorkeurshouding, asymmetrie, afplatting van de schedel (plagiocephalie, brachicephalie);
 • Billenschuivers of andere bijzondere voortbewegingsvormen;
 • Lage spierspanning (slap oftewel hypotoon of hypermobiel / hyperlax);
 • Te vroege geboorte (Prematuur, dismatuur);
 • Hersenbeschadiging (Cerebrale Parese, hemisferectomie, contusio cerebri, spasticiteit, ataxie enz.);
 • Spierziekte (Neuromusculaire aandoeningen, Spinale Musculaire Atrofie, Werdnig Hoffmann, ziekte van Pompe, Heriditaire Motorische en Sensorische Neuropathiën (HMSN), Dystrofia Myotonica (morbus Steinert);
 • Verlamde arm, ten gevolge van de geboorte (Obstetrische Plexus Brachialis Parese);
 • Ademhalingsproblemen (astma, cystic fybrosis enz);
 • Syndromen (syndroom van Down, Prader Willi, Fragiele X, Angelman, Rett, Rubinstein-Taybi, West enz.);
 • Jeugdreuma;
 • DCD, Developmental coördination disorder;
 • Inspanningsproblematiek;
 • Overgewicht;
 • Sportblessures;
 • Schrijfproblemen.

wordt kinderfysiotherapie betaald door de verzekering?

Ja, kinderfysiotherapie wordt betaald door alle zorgverzekeraars waarmee de kinderfysiotherapeut een contract heeft. In de basisverzekering worden door de meeste verzekeraars 2 x 9 (= 18) behandelingen betaald. Afhankelijk van het soort aanvullende verzekering worden verdere 9, 18 of meer behandelingen betaald. Als het kind een “chronische” aandoening heeft, wordt kinderfysiotherapie (onder bepaalde voorwaarden) langdurig vergoed.

Fysant levert...

Fysant behandelt en begeleidt u om uw problemen met spieren, botten of gewrichten op te lossen, te verminderen én te voorkomen! Bewegen moet eigenlijk net zo vanzelfsprekend zijn als ademhalen, ongehinderd… Fysant biedt verschillende vormen van manuele- en fysiotherapie om u weer in beweging te brengen. Met veel aandacht en toewijding!

fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

manuele therapie

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van één of meerdere gewrichten.

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatische fysiotherapeut.

kinderfysiotherapie

Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind?

orthoXpert

Wanneer u samen met uw orthopeed besloten heeft tot het vervangen van uw knie of heup door een prothese volgt er een revalidatietraject van ongeveer drie maanden.

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen. In een economie waarin we het allemaal steeds drukker krijgen nemen we steeds minder tijd om te bewegen.

schrijf hier eenvoudig online in

Nieuws in beweging

Volg het laatste nieuws uit onze praktijk, ontdek welke activiteiten u in beweging brengen en lees meer over de nieuwste behandelmethoden. Blijf up-to-date om uw welzijn, de balans tussen lichaam en geest, te verbeteren.

Zoë is geboren!

Wij feliciteren Aimée, Marijn en Liva met de geboorte van hun mooie dochter en lieve zusje!

Lees verder
Collega’s gezocht

Tijdens het verlof van Aimée en Karin zijn wij op zoek naar (tijdelijke) vervanging voor de functie Front Office medewerker…

Lees verder
Parkinsonbeweegdag 2023

Afgelopen woensdag was het weer zover! In samenwerking met Allévo zorg- en dienstverlening, Katrien Beije en het Ellen Parkinson Project…

Lees verder

volg fysant op sociale media

of meld aan voor de nieuwsbrief

volg fysant op sociale media

of meld aan voor de nieuwsbrief

volg fysant op sociale media

of meld aan voor de nieuwsbrief

goed gevonden

Miereweg 3
4301 SJ Zierikzee

Back To Top