Ga naar hoofdinhoud

huishoudelijk reglement

In dit huishoudelijk reglement wordt zoveel als mogelijk beschreven hoe de procedures verlopen bij Fysant. Het doel hiervan is om u inzicht te geven in onze werkwijze en om misverstanden te voorkomen.

afspraak maken

Afspraken kunnen gemaakt worden tijdens de openingsuren van de balie. Dit kan zowel telefonisch als aan de balie gedaan worden. De secretaresse zal een aantal gegevens noteren en daarna een intake plannen. Wanneer er een wachttijd geldt zal er meegedeeld worden hoe lang die is.

De eerste keer dient u uw verwijzing van de arts en uw pas van de zorgverzekeraar mee te nemen. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken. De fysiotherapeut zal dan tijdens de eerste afspraak een korte screening uitvoeren, om te beoordelen of er een indicatie is voor verder onderzoek en/of behandeling. Een verslag van die screening wordt, na goedkeuring door de patiënt, naar de huisarts gestuurd.

hygiëne en veiligheid

Van de cliënt wordt verwacht dat hij een normale hygiëne nastreeft. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (of schone binnenschoenen) zijn verplicht. Tevens is het gebruik van een handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden. De mogelijkheid bestaat om voor en/of na de behandeling/training te douchen.

bereikbaarheid/beschikbaarheid

Fysant manuele en fysiotherapie is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.30 uur. Tevens is er een secretaresse aanwezig op deze tijden.

Voor behandeling zijn we van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag kunt u ook ’s avonds terecht. Bij hoge uitzondering kan men ook op andere avonden ’s avonds terecht, hiervoor wordt echter wel een toeslag berekend (zie onze tarievenlijst).

Fysant fitness is geopend van 7.30 tot 21.30 uur. Voor de precieze fitnesstijden kunt u een folder meenemen bij de balie.

Verdere informatie over bereikbaarheid (bus/parkeren etc.) vindt u op de contactpagina.

klachtenregeling

Uiteraard doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een keer minder tevreden zijn, dan stellen wij het erg op prijs als u het bij ons aangeeft. Hopelijk komen we er samen uit, maar mocht dit niet lukken, dan is het goed om te weten dat u gebruik kunt maken van onze klachtenregeling.

Onze praktijk is aangesloten bij Keurmerk Fysiotherapie. Dit is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Via dit kwaliteitsregister kunt u een klacht indienen. Eén van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op om samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Meer informatie kunt u vinden op www.keurmerkfysiotherapie.nl

betalingsprocedure

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Buiten de openingsuren kunt u het antwoordapparaat inspreken, een e-mail of Whatsapp bericht sturen. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de patiënt/cliënt.

Niet verzekerde fysiotherapie komt ten laste van de patiënt/cliënt. Deze kosten zullen dan aan Fysant of indirect aan uw zorgverzekeraar betaald dienen te worden. De cliënt dient zelf vooraf na te gaan of hij/zij een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft.

Betaling van de nota voor de geleverde diensten door Fysant geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

aansprakelijkheid

Fysant is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten/cliënten.

privacyreglement

Fysant hanteert een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteert hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de wet bescherming persoonsgegevens.

Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. Op verzoek verstrekken wij ons privacyreglement.

WGBO

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wordt gehanteerd. 

schrijf hier eenvoudig online in

Nieuws in beweging

Volg het laatste nieuws uit onze praktijk, ontdek welke activiteiten u in beweging brengen en lees meer over de nieuwste behandelmethoden. Blijf up-to-date om uw welzijn, de balans tussen lichaam en geest, te verbeteren.

Zoë is geboren!

Wij feliciteren Aimée, Marijn en Liva met de geboorte van hun mooie dochter en lieve zusje!

Lees verder
Collega’s gezocht

Tijdens het verlof van Aimée en Karin zijn wij op zoek naar (tijdelijke) vervanging voor de functie Front Office medewerker…

Lees verder
Parkinsonbeweegdag 2023

Afgelopen woensdag was het weer zover! In samenwerking met Allévo zorg- en dienstverlening, Katrien Beije en het Ellen Parkinson Project…

Lees verder

volg fysant op sociale media

of meld aan voor de nieuwsbrief

volg fysant op sociale media

of meld aan voor de nieuwsbrief

volg fysant op sociale media

of meld aan voor de nieuwsbrief

goed gevonden

Miereweg 3
4301 SJ Zierikzee

Back To Top