parkinson

Fysant fysiotherapie heeft zich al in een vroeg stadium aangesloten bij het Zeeuwse ParkinsonNet. Lennen Jonker is verantwoordelijk voor de zorg betreffende de Parkinsonpatiënten. Hij heeft zich d.m.v. scholing gespecialiseerd. De patiënten worden veelal via de neuroloog verwezen naar de gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vier maal per jaar is er een bijeenkomst met alle ParkinsonNet medewerkers in de regio waarin samen met de neuroloog Dr. Sips overleg wordt gevoerd en er worden patiëntendossiers besproken. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de verschillende disciplines gewaarborgd. Naast individuele behandelingen vindt er ook groepstherapie plaats op de maandagmorgen van 9.30 tot 10.30, dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00, donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 en op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@fysant.nl.

Wie vroeger de diagnose ziekte van Parkinson kreeg, kon rekenen op een lastige tijd. Niet alleen vanwege de aard van de ziekte, maar ook omdat zorgverleners niet of nauwelijks samenwerkten. Funest voor de patiënt, want juist bij een complexe ziekte als Parkinson zijn veel verschillende zorgverleners betrokken zoals een neuroloog, Parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, enz. Stel u de frustratie voor als die allemaal op hun eigen eilandje gaan zitten zonder zich ook maar iets van de ander aan te trekken.

Gelukkig is er inmiddels ParkinsonNet; 65 regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. Dankzij dit netwerk communiceren de zorgverleners met elkaar en werken ze multidisciplinair samen. En dat is goed nieuws voor de patiënt, omdat betere communicatie zorgt voor meer begrip voor de situatie en daarmee beter kan worden voldaan aan de hulpvraag van de patiënt.


Heeft u Parkinson klachten? Bel gerust met (0111) 450 475!


 

Revalidatie na covid (corona)

Een grote groep mensen blijft last houden van diverse klachten na corona (covid-19). Dit zien we zowel bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en zijn opgenomen in het ziekenhuis met soms zelfs een IC-opname. Maar ook bij mensen die thuis zijn uitgeziekt.     De meest voorkomende restklachten zijn: Vermoeidheid en verlaagde inspanningstolerantie Verminderde […]

lees meer

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer

fysanté gezond leven

Bewust ontspannen helpt lichamelijke en vermoeidheidsklachten te verminderen en bevordert de gezondheid.

lees meer