ParkinsonNet

Parkinsonpatiënt beter geholpen met gespecialiseerde fysiotherapie

parkinson

Fysant fysiotherapie heeft zich al in een vroeg stadium aangesloten bij het Zeeuwse ParkinsonNet. Lennen Jonker is verantwoordelijk voor de zorg betreffende de Parkinsonpatiënten. Hij heeft zich d.m.v. scholing gespecialiseerd. De patiënten worden veelal via de neuroloog verwezen naar de gespecialiseerde fysiotherapeut.

Vier maal per jaar is er een bijeenkomst met alle ParkinsonNet medewerkers in de regio waarin samen met de neuroloog Dr. Sips overleg wordt gevoerd en er worden patiëntendossiers besproken. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de verschillende disciplines gewaarborgd. Naast individuele behandelingen vindt er ook groepstherapie plaats op de maandagmorgen van 9.30 tot 10.30, dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.00, donderdagmorgen van 10.30 tot 11.30 en op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@fysant.nl.

Wie vroeger de diagnose ziekte van Parkinson kreeg, kon rekenen op een lastige tijd. Niet alleen vanwege de aard van de ziekte, maar ook omdat zorgverleners niet of nauwelijks samenwerkten. Funest voor de patiënt, want juist bij een complexe ziekte als Parkinson zijn veel verschillende zorgverleners betrokken zoals een neuroloog, Parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, enz. Stel u de frustratie voor als die allemaal op hun eigen eilandje gaan zitten zonder zich ook maar iets van de ander aan te trekken.

Gelukkig is er inmiddels ParkinsonNet; 65 regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson. Dankzij dit netwerk communiceren de zorgverleners met elkaar en werken ze multidisciplinair samen. En dat is goed nieuws voor de patiënt, omdat betere communicatie zorgt voor meer begrip voor de situatie en daarmee beter kan worden voldaan aan de hulpvraag van de patiënt.


Heeft u Parkinson klachten? Bel gerust met (0111) 450 475!


 

Belangrijke update ivm het Coronavirus

Belangrijke update ivm het Coronavirus

Vanaf maandag 16 maart gaan alle medische fitnesstrainingen NIET DOOR in ieder geval tot en met 6 april 2020.

Groepsbehandelingen COPD, Parkinson, Oncofit en Revalidaties na een operatie (nieuwe heup/knie, voorste kruisband) gaan in aangepaste vorm wel door. Hierbij zorgen wij dat niet meer dan 4 personen in de oefenzaal aanwezig zijn en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook zijn er aanvullende beschermingsmiddelen, hygiëne en eventueel aparte ingang.

Individuele zittingen kunnen nog steeds voortgang vinden binnen de volgende maatregelen:

Algemene maatregelen:

Indien een afspraak op de praktijk desondanks niet kan doorgaan zullen wij deze omzetten naar een telefonisch consult of (indien mogelijk) een huisbezoek.

Afmelden voor een behandeling:

Wilt u zich afmelden voor een behandeling dan verzoeken wij u, indien mogelijk, de afspraak per e-mail af te melden. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Dit kan via het algemene praktijk-emailadres: info@fysant.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0111-450 475. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan dan vragen wij u om de voicemail in te spreken en dan nemen wij contact met u op.

Gaat uw groepstraining niet door, maar vindt u het belangrijk om wel door een therapeut gezien te worden neem dan contact op met uw therapeut om de mogelijkheden te bespreken.

 

Alvast bedankt voor het begrip, namens team Fysant

Wij zullen onze maatregelen per dag beoordelen of ze bijgesteld moeten worden.

Baby geboren!

Onze manueel therapeut Lennen is afgelopen zondag vader geworden!
De kersverse ouders genieten van hun pasgeboren zoon Goos.

 

 

 

In afwezigheid van Lennen worden zijn Parkinson-groepen en medische fitnessgroepen overgenomen.

 

Honeymoon Rens

Afgelopen vrijdag 6 september is onze Rens in het huwelijk getreden met zijn Eva. Het echtpaar geniet nu van hun honeymoon waardoor Rens enkele weken afwezig is.

We hebben vrijdag een mooi feest gehad. En nu zorgen we dat de begeleiding van de Parkinson-groepen, COPD-groepen, medische fitness alsook de andere behandeltrajecten van Rens allemaal worden gecontinueerd.

het team

Job Leeuwangh is in 2004 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam en heeft in 2009 zijn Master Manuele Therapie behaald in Rotterdam. Hij is altijd werkzaam geweest in de eerste lijn en richt zich voornamelijk op gezondheidsproblemen gerelateerd aan de wervelkolom. Ook werkt hij met Dry Needling en heeft veel affiniteit met fysieke revalidatietrajecten.

specialisaties:

  • Master manuele therapie
  • Dry needling
  • Revalidatietrajecten

 
Job Leeuwangh


Jaco Vleeshouwer is in 1984 afgestudeerd in Vlissingen en werkt sinds 1988 als zelfstandig gevestigd fysiotherapeut. Tot 1999 was zijn praktijk gevestigd in het centrum van Zierikzee maar door ruimtegebrek en de start van de medische fitness vond de verhuizing plaats naar de huidige locatie aan de Miereweg in de wijk Poort Ambacht.

specialisaties:

Jaco is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 
Jaco Vleeshouwer


Janet Vleeshouwer is samen met Jaco de eigenaar van Fysant. Janet is in 1986 afgestudeerd in Vlissingen en heeft daarna in vele praktijken waargenomen en zodoende veel geleerd over verschillende werkwijzen. Eén van haar specialisaties is de behandeling van kaakpatiënten, in nauwe samenwerking met kaakchirurgen en tandartsen. Een andere specialisatie is de psychosomatiek. In 2010 heeft zij in Utrecht haar HBO Master in de psychosomatiek behaald.

Janet: “Al vanaf mijn eerste werkdag kon ik het lichaam (soma) en de geest (psyche) niet gescheiden zien, voor mij was het altijd al een geheel. Als iemand pijn heeft, zal hij ook allerlei klachten op psychosociaal gebied ontwikkelen en als iemand angstig is of depressief zal het lichaam signalen afgeven. Ik kom veel patiënten tegen met chronische pijn, chronische vermoeidheid, angststoornissen (angst, hyperventilatie), stemmingsstoornissen (depressie), burnout, overbelasting etc. In dit vakgebied werk ik veel samen met psychologen, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen. Een erg boeiend vakgebied!”

specialisaties:

Janet is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 
Jaco Vleeshouwer


Simone van Damme-Pawlowski is geboren en getogen in Duitsland. In 1994 afgestudeerd aan de opleiding voor fysiotherapie in Heerlen en vanaf mei 2000 met veel plezier werkzaam bij Fysant. Simone is met name geschoold in de behandeling van mensen met schouder-, elleboog-, hand- en polsklachten. Daarnaast begeleidt zij ook oefengroepen met mensen met COPD, stressgerelateerde klachten en mensen binnen de medische fitness. Sinds 2011 is Simone NLP Master Coach en geschoold in het coachen van mensen met diverse algemene en stressgerelateerde levensvragen.
Ruim één op de vijf mensen heeft weleens last van schouderpijn. Deze pijn is voelbaar bij verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld als je je arm optilt of je jas aantrekt. Je kunt de pijn op verschillende manieren ervaren. Het is meestal een zeurende en vermoeiende pijn rond je schouder of in je bovenarm die ervoor zorgt dat jij steeds meer beperkt raakt in je dagelijkse leven. Gelukkig kan een fysiotherapeut daarbij uitkomst bieden. Bij ons is dat Simone van Damme-Pawlowski. Zij is op de hoogte van de meest actuele behandelmethodes rondom schouderpijn.
Wat veroorzaakt schouderpijn?
Schouderpijn ontstaat veelal doordat pezen, spieren en slijmbeurs geïrriteerd raken door te zware of te veel belasting grotendeels boven schouderhoogte. Maar ook andere problemen zoals houding, instabiliteit, slijtage of een trauma kunnen oorzaken zijn van irritatie en soms zelfs beschadiging van het gewricht en de schouderspieren en -pezen. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige beperkingen. Wat voorheen geen enkel probleem was, lijkt nu niet meer mogelijk. Hoe kun je je schouder laten genezen en welke stappen doorloop je daarin?
Doe het rustig aan
Je schouder heeft rust nodig om te kunnen herstellen. Veel mensen met schouderklachten willen het liefst zo snel mogelijk alles weer kunnen doen. Heel begrijpelijk, maar het is belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Het is veel beter om je schouder de komende tijd eerst wat rust te gunnen. Ga bijvoorbeeld bewegen binnen de pijngrens en laat de arm rustig hangen en pendelen. Dat geeft vaak al enige verlichting.
Hulp bij het herstel
Door een afspraak te maken met Simone kan er een programma op maat worden samengesteld zodat je kunt leren hoe je de schouder weer pijnvrij kunt bewegen. Er wordt eerst gekeken naar de oorzaken van de bewegingsbeperkingen. Daarop ga je samen met Simone een programma op maat samenstellen waardoor de pijn zal afnemen en beweeglijkheid en kracht zullen toenemen.

specialisaties

Simone is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdagmorgen en -avond en vrijdagmorgen.

 
Simone van Damme-Pawlowski


Mark Dekkers is binnen de praktijk van Fysant als kinderfysiotherapeut werkzaam. Mark Dekkers is geregistreerd bij het Centraal Kwaliteitsregister kinderfysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Fysant als kinderfysiotherapeut en algemeen fysiotherapeut. In 2004 heb ik  de HBO-opleiding tot algemeen fysiotherapeut afgerond. Tijdens deze studie heb ik 3 maanden stage gelopen in de Verenigde Staten. Om praktijkervaring op te doen heb ik  o.a. anderhalf jaar op IJsland gewerkt in een groot revalidatiecentrum en een particuliere fysiotherapiepraktijk. Bij terugkeer in Nederland ben ik begonnen met de vierjarige masteropleiding Pediatric Physical Therapy bij Avansplus in Breda. Door deze masterstudie heb ik me gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-19 jaar. De kinderfysiotherapeut benadert het kind op een eigen, specifieke wijze, passend bij de situatie van het moment.

Al jaren werk ik  naast volwassenen met veel voldoening met kinderen. Deze worden via huisarts of specialist doorverwezen. Als kinderfysiotherapeut betrek ik de ouders/verzorgers bij de behandeling zodat ook zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben de ouders/verzorgers ook meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Problemen waarvoor kinderen worden verwezen zijn divers, bijv aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Dat maakt het vak zo interessant. Als het nodig is vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s en bij kinderen met een ernstige handicap. Ik werk heel graag als kinderfysiotherapeut omdat ik een bijzonder band opbouw met kind en ouders/verzorgers. Vaak zie ik kinderen in vele leeftijds- en ontwikkelingsfases terug. Dat maakt het speciaal. Bovendien vraagt deze doelgroep nauwe afstemming met diverse disciplines zoals arts, logopedist, ergotherapeut, leerkrachten, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werkende en anderen. Daarmee wordt multidisciplinair behandeld, specifiek gericht om de motorische en zintuigelijke ontwikkeling te stimuleren.

specialisaties

Mark is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 
Mark Dekkers


Lennen Jonker. Na 4 jaar studeren op de Hogeschool Rotterdam kreeg ik op 13 juli 2011 mijn felbegeerde diploma fysiotherapie. Ik kon gelijk aan de slag bij Fysant, naar mijn idee een grote praktijk binnen de regio. De particuliere fysiotherapiepraktijk heeft me altijd al geïnteresseerd vanwege de diversiteit van cliënten en de daarbij behorende klachten.

Zelf beoefen ik de sport volleybal, waarbij ik heel wat klachten heb ondervonden afgelopen jaren. Ik werd dan behandeld en ´opgeknapt´ door een fysiotherapeut. Ik werd gelijk enthousiast over het beroep fysiotherapie, zeker als je ervaart hoe snel je kunt herstellen en met welke voorwaarden dat het meest optimaal verloopt.  Daar wilde ik ook wel een bijdrage in kunnen leveren. De keuze om na mijn havo met fysiotherapie te beginnen was dan ook snel gemaakt.

Sinds ik bij Fysant werk heb ik de eerste 2 jaar heel wat ervaring opgedaan. Na deze 2 jaar vond ik het nodig om mezelf te gaan specialiseren in bepaalde klachten en/of gebieden. Ik houd mezelf nu vooral bezig met wervelkolom gerelateerde klachten, knieklachten en de ziekte van Parkinson.
Als aanvulling op mijn fysiotherapie opleiding heb ik mijn kennis weten te verdiepen met verschillende cursussen en heb ik mijn opleiding tot Master Manuele therapie behaald.

specialisaties

Lennen is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 
Lennen Jonker


Rens Maljers is in 2016 afgestudeerd in Breda en werkt sinds 2016 als fysiotherapeut binnen Fysant.

Hoe het menselijk lichaam precies is opgebouwd en werkt heeft mij altijd erg geïnteresseerd. Toen ik voor mijn studiekeuze stond moest deze in ieder geval aansluiten bij mijn interesse voor het menselijk lichaam. Het is fysiotherapie geworden, een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad.

Daarvoor heb ik vier jaar aan het CIOS in Goes gestudeerd en heb mij verdiept in verschillende takken van sport. Via het CIOS heb ik mijn certificaten als fitness instructeur, skileraar en sportmasseur gehaald. Sinds ik als fysiotherapeut afgestudeerd ben, werk ik vier dagen in de week bij Fysant. Om mijzelf zoveel mogelijk te blijven ontwikkelen, vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Momenteel ben ik bezig met verschillende cursussen en blijf ik mij verdiepen in de meest recente ontwikkelingen binnen de fysiotherapie.

specialisaties:

  • COPD
  • Looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen)
  • Revalidatie
  • Personaltraining
  • fysiotherapie bij Parkinson
  • neurologische aandoeningen
  • knie/heupoperaties vlg orthoXpert

Rens is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

 
Rens Maljers

 


Carolien Kleppe-Kesteloo is onze secretaresse op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de hele dag en vrijdagmorgen. Zij is sinds juli 2013 fulltime in dienst van Fysant en daardoor gestopt met haar werk bij het SHL.

 
Carolien Kleppe-Kesteloo


Annita van den Ouden werkt als ZZP er bij Fysant. Zij is het gezicht achter de balie op vrijdagmiddag. Ook zal ze vaak te zien en te horen zijn als Carolien vakantie heeft.

 
Annita van den Ouden


huisgenoten van fysant

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat. (meer…)

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer

fysanté gezond leven

Bewust ontspannen helpt lichamelijke en vermoeidheidsklachten te verminderen en bevordert de gezondheid.

lees meer

bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie richt zich op reïntegratie van zieke werknemers. Denk bijvoorbeeld aan burn-out training of preventief werkplekonderzoek.

lees meer