Fysiotherapie bij COPD werkt!

Fysiotherapeutische behandeling is de belangrijkste interventie bij COPD. Met geprotocolleerde fysiotherapie wordt gericht gewerkt aan de conditie en kan voorkomen of uitgesteld worden dat patiënten met COPD longaanvallen krijgen en daarmee verder functieverlies lijden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van klinisch epidemioloog, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut Emmylou Beekman van het Maastricht UMC+.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een ernstige, chronische longaandoening die wereldwijd ongeveer 65 miljoen mensen treft. Bij de ziekte zijn de longen beschadigd waardoor ademen moeilijker is en de patiënt minder energie heeft. Het verloop kenmerkt zich door longaanvallen met toename van klachten: meer hoesten, meer en taaier slijm en toenemende benauwdheid. Het is een chronische aandoening dus genezing is niet mogelijk. De longaanvallen, ook wel exacerbaties genoemd, hebben een steeds verder invaliderende uitwerking. De behandeling is gericht op het voorkomen van exacerbaties en het vertragen van achteruitgang.

Fysiotherapie

Gespecialiseerde fysiotherapie voor COPD vormt in Nederland en daarbuiten de hoeksteen van de longrevalidatie. Met de therapie in het onderzoek wordt geprobeerd longaanvallen te voorkomen door o.a. de lichamelijke conditie en spierkracht zo optimaal mogelijk te trainen. Er zitten wel wat hiaten in het wetenschappelijke bewijs over effectiviteit van de behandeling. Dat heeft te maken met het feit dat het heel moeilijk is om wetenschappelijk een rechtstreeks verband aan te tonen tussen de fysiotherapie-interventies en het wel of niet ontstaan van inspanns. Daarnaast hebben COPD-patiënten vaak ook nog andere aandoeningen die effect hebben op het functioneren. Het is dus heel moeilijk fysiotherapie als behandelvorm bij COPD geïsoleerd te evalueren. In het onderzoek van Beekman is gewerkt met een behandel- en een controlegroep. De behandelgroep kreeg een protocol-gestuurd fysiotherapieprogramma met hoog-intensieve inspanningstraining. De controlegroep kreeg geen fysiotherapie of een dusdanig laag-intensief programma dat er geen effect verwacht kon worden.

Effectief

Ondanks enkele belemmeringen in de uitvoering van de oorspronkelijke onderzoeksopzet kan geconcludeerd worden dat in de behandelgroep significant minder vaak, korter durende en minder ernstige exacerbaties voorkomen dan in de controlegroep. Aangetoond wordt dat geprotocolleerde fysiotherapie een betere kwaliteit van leven oplevert. Mogelijk betekent het ook minder kosten voor de samenleving . “Het effect kan overschat worden maar de geobserveerde positieve effecten zijn dusdanig groot dat ze aan de interventie toegeschreven kunnen worden. Daarmee wordt wetenschappelijk aangetoond dat  fysiotherapeutische-interventies inderdaad een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van COPD”, aldus de promovenda.

Emmylou Beekman  promoveerde vrijdag 27 januari aan de Universiteit van Maastricht  met haar proefschrift: Physical therapy in COPD: effects on exacerbations and influence of comorbidity.

Fysant heeft al jaren uitgebreide kennis en expertise in het behandelen van COPD. Wekelijks zijn er individuele en groepstrainingen in navolging van de revalidatietrajecten in Goes, Breda en Dirksland. Daarnaast kan het oefenprogramma ook direct gestart worden bij Fysant. Hiervoor is het wel wenselijk om eerst te overleggen met de fysiotherapeut en/of de huisarts/longarts.

Voor verder informatie kun je bellen 0111-450475 of mailen naar info@fysant.nl

 

Bewegingsprogramma maakt COPD-patiënt fysiek actiever

Wytske Altenburg verdedigde op 15 juni haar proefschrift ‘Physical activity and fitness in patients with COPD. Making a change’. Ze concludeerde in haar promotieonderzoek dat een speciaal counselingsprogramma helpt om COPD-patiënten meer te laten bewegen.

Uit onderzoek blijkt dat COPD-patiënten niet alleen minder bewegen dan gezonde mensen, maar ook minder dan mensen met andere chronische ziekten. In de COACH-studie onderzocht Altenburg hoe een counselingsprogramma gericht op meer bewegen patiënten met COPD in het dagelijks leven kan helpen. Het onderzoek is de eerste studie naar de korte en langetermijneffecten van counseling gericht op bewegen bij COPD-patiënten. 155 patiënten met COPD namen deel aan de studie. De helft van hen kreeg de gebruikelijke zorg, de andere helft volgde het counselingsprogramma. Het fysieke activiteitenniveau van de groep die dit programma volgde, was na drie maanden beter dan dat van patiënten die reguliere zorg kregen.

Bij Fysant worden er al meer dan 10 jaar programma’s aangeboden voor COPD-patiënten. Jaco  en Simone hebben zich hierin gespecialiseerd en begeleiden verschillende groepen COPD-ers. Door beweging en advisering (counseling) neemt het activiteitenniveau van de patiënten toe, waardoor zij langer in staat blijven om de dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Ben je geïnteresseerd, kijk dan op de COPD pagina voor meer info. Je kunt ook bellen of mailen naar Jaco

 

longaandoeningen (COPD)

fysiotherapie_1

COPD is een afkorting van de Engelse term ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, dit betekent chronisch obstructieve longziekte (er is dus een aanhoudende obstructie in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam CARA, maar deze term wordt niet meer officieel gebruikt.

COPD komt in Nederland bij 1 op de 50 mensen voor, wat neerkomt op 320.000 patiënten. Elk jaar komen er rond de 30.000 nieuwe gevallen bij. Jaarlijks sterven er ongeveer 6000 mensen t.g.v. COPD en dit is 4% van het totaal aantal sterfgevallen in Nederland. Het is hiermee één van de ziekten met de hoogste sterfte.

De oorzaken en gevolgen van COPD

Bij chronische bronchitis zijn de oorzaken vaak ontstekingsprocessen in de kleine luchtwegen, de bronchioli. De bronchusklieren zijn vergroot waardoor overmatig veel slijm wordt geproduceerd. Die ontstaat door littekenvorming in de wand, het gladde spierweefsel, van de bronchiën. Hierdoor zwellen de slijmvliezen op waardoor een gedeeltelijke obstructie van de luchtwegen ontstaat.

Bij een emfyseem is de wand van de longblaasjes beschadigd. De longblaasjes zijn in trosjes met de kleine luchtwegen (bronchioli) verbonden en hebben een stugge structuur die de luchtwegen open houden. Echter verliezen de bronchiolen hun stevigheid door de beschadiging en zakken tijdens de uitademing in elkaar. De luchtblaasjes van de longen (alveoli) worden steeds verder uitgerekt waardoor een structureel blijvende schade ontstaat.

De belangrijkste risicofactor voor COPD is het roken van tabak. In ongeveer 80% van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door roken. Hoe dit proces precies verloopt is nog niet bekend. Uiteindelijk krijgt 10-20% van de rokers COPD. Het is niet voorspelbaar wie COPD krijgt. Hoe meer en hoe langer men gerookt heeft, hoe groter de kans op COPD. De meeste COPD-patiënten zijn ouder dan 40 jaar.

Naast roken zijn er nog andere mogelijke oorzaken van COPD. Bij ongeveer 15% van de mensen met COPD speelt langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes tijdens het werk een rol (onder andere door meeroken en fijnstof). Ook kan een aangeboren enzymgebrek de oorzaak zijn van COPD. Volgens schatting hebben in Nederland tussen de 5.000 en 10.000 mensen deze erfelijke vorm van longemfyseem (alpha-1-antitrypsine-deficiëntie of A1AT).

De gevolgen van COPD zijn voornamelijk het ontstaan van kortademigheid (dyspneu) bij inspanning en bij ernstiger gevallen ook in rust. Daarnaast kan er spiermassaverlies optreden met als gevolg krachtsvermindering en een afname van de algehele conditie.

Welke behandeling is het meest effectief bij COPD?

De aandoeningen die COPD veroorzaken kunnen niet genezen worden. De behandeling richt zich dus op het verminderen van de klachten en het voorkomen van verslechtering. Het beste medicijn is stoppen met roken. Zolang patiënten blijven roken zal de ziekte verergeren. Door te stoppen met roken kan de versnelde afbraak van de longen en longfunctie geremd worden.

Daarnaast kunnen de symptomen worden verlicht met medicatie: slijmoplossers om het ophoesten van slijm te vergemakkelijken, luchtwegverwijders die de luchtwegen wat wijder maken, antibiotica om infecties te bestrijden en corticosteroïden om ontstekingen te voorkomen.

Het belang van bewegingstherapie en andere leefstijlinterventies, zoals begeleiding bij het stoppen met roken en voedingstherapie wordt steeds meer ingezien. Begeleiding bij het stoppen met roken is de meest werkzame behandeling van COPD en kan het voortschrijden van de ziekte doorbreken. Bewegingstherapie, en bij ernstig COPD ook training van ademspieren, zijn belangrijk voor het behouden of verbeteren van de conditie. Voedingstherapie, in combinatie met bewegingstherapie, helpt de neerwaartse spiraal van energietekort en ondervoeding te doorbreken.
Ook het onder begeleiding sporten kan soelaas bieden voor COPD patiënten.

Wat kan Fysant betekenen voor de COPD-patiënten op Schouwen Duiveland?

Bij Fysant hebben Jaco Vleeshouwer en Simone van Damme zich gespecialiseerd in het behandelen c.q. begeleiden van COPD-patiënten. Door deze specialisatie is er een nauwe samenwerking met de longartsen in Goes en Dirksland en de revalidatieafdelingen in de Lindenhof in Goes (REVANT) en het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland.

Belangrijke update ivm het Coronavirus

Belangrijke update ivm het Coronavirus

Vanaf maandag 16 maart gaan alle medische fitnesstrainingen NIET DOOR in ieder geval tot en met 6 april 2020.

Groepsbehandelingen COPD, Parkinson, Oncofit en Revalidaties na een operatie (nieuwe heup/knie, voorste kruisband) gaan in aangepaste vorm wel door. Hierbij zorgen wij dat niet meer dan 4 personen in de oefenzaal aanwezig zijn en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook zijn er aanvullende beschermingsmiddelen, hygiëne en eventueel aparte ingang.

Individuele zittingen kunnen nog steeds voortgang vinden binnen de volgende maatregelen:

Algemene maatregelen:

Indien een afspraak op de praktijk desondanks niet kan doorgaan zullen wij deze omzetten naar een telefonisch consult of (indien mogelijk) een huisbezoek.

Afmelden voor een behandeling:

Wilt u zich afmelden voor een behandeling dan verzoeken wij u, indien mogelijk, de afspraak per e-mail af te melden. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Dit kan via het algemene praktijk-emailadres: info@fysant.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar op 0111-450 475. Mochten wij u niet direct te woord kunnen staan dan vragen wij u om de voicemail in te spreken en dan nemen wij contact met u op.

Gaat uw groepstraining niet door, maar vindt u het belangrijk om wel door een therapeut gezien te worden neem dan contact op met uw therapeut om de mogelijkheden te bespreken.

 

Alvast bedankt voor het begrip, namens team Fysant

Wij zullen onze maatregelen per dag beoordelen of ze bijgesteld moeten worden.

Honeymoon Rens

Afgelopen vrijdag 6 september is onze Rens in het huwelijk getreden met zijn Eva. Het echtpaar geniet nu van hun honeymoon waardoor Rens enkele weken afwezig is.

We hebben vrijdag een mooi feest gehad. En nu zorgen we dat de begeleiding van de Parkinson-groepen, COPD-groepen, medische fitness alsook de andere behandeltrajecten van Rens allemaal worden gecontinueerd.

het team

Job Leeuwangh is in 2004 afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam en heeft in 2009 zijn Master Manuele Therapie behaald in Rotterdam. Hij is altijd werkzaam geweest in de eerste lijn en richt zich voornamelijk op gezondheidsproblemen gerelateerd aan de wervelkolom. Ook werkt hij met Dry Needling en heeft veel affiniteit met fysieke revalidatietrajecten.

specialisaties:

 • Master manuele therapie
 • Dry needling
 • Revalidatietrajecten

 
Job Leeuwangh


Jaco Vleeshouwer is in 1984 afgestudeerd in Vlissingen en werkt sinds 1988 als zelfstandig gevestigd fysiotherapeut. Tot 1999 was zijn praktijk gevestigd in het centrum van Zierikzee maar door ruimtegebrek en de start van de medische fitness vond de verhuizing plaats naar de huidige locatie aan de Miereweg in de wijk Poort Ambacht.

specialisaties:

Jaco is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 
Jaco Vleeshouwer


Janet Vleeshouwer is samen met Jaco de eigenaar van Fysant. Janet is in 1986 afgestudeerd in Vlissingen en heeft daarna in vele praktijken waargenomen en zodoende veel geleerd over verschillende werkwijzen. Eén van haar specialisaties is de behandeling van kaakpatiënten, in nauwe samenwerking met kaakchirurgen en tandartsen. Een andere specialisatie is de psychosomatiek. In 2010 heeft zij in Utrecht haar HBO Master in de psychosomatiek behaald.

Janet: “Al vanaf mijn eerste werkdag kon ik het lichaam (soma) en de geest (psyche) niet gescheiden zien, voor mij was het altijd al een geheel. Als iemand pijn heeft, zal hij ook allerlei klachten op psychosociaal gebied ontwikkelen en als iemand angstig is of depressief zal het lichaam signalen afgeven. Ik kom veel patiënten tegen met chronische pijn, chronische vermoeidheid, angststoornissen (angst, hyperventilatie), stemmingsstoornissen (depressie), burnout, overbelasting etc. In dit vakgebied werk ik veel samen met psychologen, psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen. Een erg boeiend vakgebied!”

specialisaties:

Janet is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 
Jaco Vleeshouwer


Simone van Damme-Pawlowski is geboren en getogen in Duitsland. In 1994 afgestudeerd aan de opleiding voor fysiotherapie in Heerlen en vanaf mei 2000 met veel plezier werkzaam bij Fysant. Simone is met name geschoold in de behandeling van mensen met schouder-, elleboog-, hand- en polsklachten. Daarnaast begeleidt zij ook oefengroepen met mensen met COPD, stressgerelateerde klachten en mensen binnen de medische fitness. Sinds 2011 is Simone NLP Master Coach en geschoold in het coachen van mensen met diverse algemene en stressgerelateerde levensvragen.
Ruim één op de vijf mensen heeft weleens last van schouderpijn. Deze pijn is voelbaar bij verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld als je je arm optilt of je jas aantrekt. Je kunt de pijn op verschillende manieren ervaren. Het is meestal een zeurende en vermoeiende pijn rond je schouder of in je bovenarm die ervoor zorgt dat jij steeds meer beperkt raakt in je dagelijkse leven. Gelukkig kan een fysiotherapeut daarbij uitkomst bieden. Bij ons is dat Simone van Damme-Pawlowski. Zij is op de hoogte van de meest actuele behandelmethodes rondom schouderpijn.
Wat veroorzaakt schouderpijn?
Schouderpijn ontstaat veelal doordat pezen, spieren en slijmbeurs geïrriteerd raken door te zware of te veel belasting grotendeels boven schouderhoogte. Maar ook andere problemen zoals houding, instabiliteit, slijtage of een trauma kunnen oorzaken zijn van irritatie en soms zelfs beschadiging van het gewricht en de schouderspieren en -pezen. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige beperkingen. Wat voorheen geen enkel probleem was, lijkt nu niet meer mogelijk. Hoe kun je je schouder laten genezen en welke stappen doorloop je daarin?
Doe het rustig aan
Je schouder heeft rust nodig om te kunnen herstellen. Veel mensen met schouderklachten willen het liefst zo snel mogelijk alles weer kunnen doen. Heel begrijpelijk, maar het is belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Het is veel beter om je schouder de komende tijd eerst wat rust te gunnen. Ga bijvoorbeeld bewegen binnen de pijngrens en laat de arm rustig hangen en pendelen. Dat geeft vaak al enige verlichting.
Hulp bij het herstel
Door een afspraak te maken met Simone kan er een programma op maat worden samengesteld zodat je kunt leren hoe je de schouder weer pijnvrij kunt bewegen. Er wordt eerst gekeken naar de oorzaken van de bewegingsbeperkingen. Daarop ga je samen met Simone een programma op maat samenstellen waardoor de pijn zal afnemen en beweeglijkheid en kracht zullen toenemen.

specialisaties

Simone is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdagmorgen en -avond en vrijdagmorgen.

 
Simone van Damme-Pawlowski


Mark Dekkers is binnen de praktijk van Fysant als kinderfysiotherapeut werkzaam. Mark Dekkers is geregistreerd bij het Centraal Kwaliteitsregister kinderfysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Fysant als kinderfysiotherapeut en algemeen fysiotherapeut. In 2004 heb ik  de HBO-opleiding tot algemeen fysiotherapeut afgerond. Tijdens deze studie heb ik 3 maanden stage gelopen in de Verenigde Staten. Om praktijkervaring op te doen heb ik  o.a. anderhalf jaar op IJsland gewerkt in een groot revalidatiecentrum en een particuliere fysiotherapiepraktijk. Bij terugkeer in Nederland ben ik begonnen met de vierjarige masteropleiding Pediatric Physical Therapy bij Avansplus in Breda. Door deze masterstudie heb ik me gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-19 jaar. De kinderfysiotherapeut benadert het kind op een eigen, specifieke wijze, passend bij de situatie van het moment.

Al jaren werk ik  naast volwassenen met veel voldoening met kinderen. Deze worden via huisarts of specialist doorverwezen. Als kinderfysiotherapeut betrek ik de ouders/verzorgers bij de behandeling zodat ook zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben de ouders/verzorgers ook meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Problemen waarvoor kinderen worden verwezen zijn divers, bijv aandoeningen aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Dat maakt het vak zo interessant. Als het nodig is vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s en bij kinderen met een ernstige handicap. Ik werk heel graag als kinderfysiotherapeut omdat ik een bijzonder band opbouw met kind en ouders/verzorgers. Vaak zie ik kinderen in vele leeftijds- en ontwikkelingsfases terug. Dat maakt het speciaal. Bovendien vraagt deze doelgroep nauwe afstemming met diverse disciplines zoals arts, logopedist, ergotherapeut, leerkrachten, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werkende en anderen. Daarmee wordt multidisciplinair behandeld, specifiek gericht om de motorische en zintuigelijke ontwikkeling te stimuleren.

specialisaties

Mark is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 
Mark Dekkers


Lennen Jonker. Na 4 jaar studeren op de Hogeschool Rotterdam kreeg ik op 13 juli 2011 mijn felbegeerde diploma fysiotherapie. Ik kon gelijk aan de slag bij Fysant, naar mijn idee een grote praktijk binnen de regio. De particuliere fysiotherapiepraktijk heeft me altijd al geïnteresseerd vanwege de diversiteit van cliënten en de daarbij behorende klachten.

Zelf beoefen ik de sport volleybal, waarbij ik heel wat klachten heb ondervonden afgelopen jaren. Ik werd dan behandeld en ´opgeknapt´ door een fysiotherapeut. Ik werd gelijk enthousiast over het beroep fysiotherapie, zeker als je ervaart hoe snel je kunt herstellen en met welke voorwaarden dat het meest optimaal verloopt.  Daar wilde ik ook wel een bijdrage in kunnen leveren. De keuze om na mijn havo met fysiotherapie te beginnen was dan ook snel gemaakt.

Sinds ik bij Fysant werk heb ik de eerste 2 jaar heel wat ervaring opgedaan. Na deze 2 jaar vond ik het nodig om mezelf te gaan specialiseren in bepaalde klachten en/of gebieden. Ik houd mezelf nu vooral bezig met wervelkolom gerelateerde klachten, knieklachten en de ziekte van Parkinson.
Als aanvulling op mijn fysiotherapie opleiding heb ik mijn kennis weten te verdiepen met verschillende cursussen en heb ik mijn opleiding tot Master Manuele therapie behaald.

specialisaties

Lennen is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 
Lennen Jonker


Rens Maljers is in 2016 afgestudeerd in Breda en werkt sinds 2016 als fysiotherapeut binnen Fysant.

Hoe het menselijk lichaam precies is opgebouwd en werkt heeft mij altijd erg geïnteresseerd. Toen ik voor mijn studiekeuze stond moest deze in ieder geval aansluiten bij mijn interesse voor het menselijk lichaam. Het is fysiotherapie geworden, een keuze waar ik nooit spijt van heb gehad.

Daarvoor heb ik vier jaar aan het CIOS in Goes gestudeerd en heb mij verdiept in verschillende takken van sport. Via het CIOS heb ik mijn certificaten als fitness instructeur, skileraar en sportmasseur gehaald. Sinds ik als fysiotherapeut afgestudeerd ben, werk ik vier dagen in de week bij Fysant. Om mijzelf zoveel mogelijk te blijven ontwikkelen, vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Momenteel ben ik bezig met verschillende cursussen en blijf ik mij verdiepen in de meest recente ontwikkelingen binnen de fysiotherapie.

specialisaties:

 • COPD
 • Looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen)
 • Revalidatie
 • Personaltraining
 • fysiotherapie bij Parkinson
 • neurologische aandoeningen
 • knie/heupoperaties vlg orthoXpert

Rens is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

 
Rens Maljers

 


Carolien Kleppe-Kesteloo is onze secretaresse op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag de hele dag en vrijdagmorgen. Zij is sinds juli 2013 fulltime in dienst van Fysant en daardoor gestopt met haar werk bij het SHL.

 
Carolien Kleppe-Kesteloo


Annita van den Ouden werkt als ZZP er bij Fysant. Zij is het gezicht achter de balie op vrijdagmiddag. Ook zal ze vaak te zien en te horen zijn als Carolien vakantie heeft.

 
Annita van den Ouden


huisgenoten van fysant

de diëtist

Eten is vanzelfsprekend, eten doen we elke dag, eten is gezellig en eten moet vooral lekker zijn. Maar nog belangrijker: eten helpt u fit en gezond te blijven!
Soms vraagt uw gezondheid om een aanpassing van uw voeding. Zoals bij diabetes, een te hoog cholesterolgehalte, maag- darmproblemen of wanneer uw gewicht te hoog of juist te laag is. Ester de Bos, diëtist van Diëtheek kan u hierbij helpen. Maar ook kan zij u adviseren bij het samenstellen van een sportvoeding, uw slecht etende peuter begeleiden of adviseren bij het vermoeden van een voedselovergevoeligheid. De diëtist voorziet u van een voedingsadvies op maat, aangevuld met tips en ideeën om tot een nieuw voedingspatroon te komen. In het belang van de behandeling wordt in sommige gevallen ook samengewerkt met andere behandelaars, zoals fysiotherapeuten van Fysant, psychologen of diabetesverpleegkundige ADRZ.

vergoeding mogelijk!

Er zijn een aantal aanvullende pakketten van de zorgverzekeraars die de behandeling van de diëtist vergoeden. Op www.dietheek.nl vindt u een overzicht van de aanvullende pakketten met daarin of de behandeling wordt vergoed en voor welk bedrag de behandeling wordt vergoed. Daarnaast is dieet-advisering voor chronische patiënten zoals diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement en COPD soms opgenomen in regionale samenwerkingsverbanden (zogenaamde DBC’s). Uw huisarts en de diëtist zijn op de hoogte of dit ook voor u geldt. Indien dit zo is, wordt de factuur gestuurd naar de organisatie die dit regelt. Zowel vergoeding via aanvullende verzekeringen als via DBC’s gaan niet ten koste van het wettelijk eigen risico!

afspraak maken?

 • U kunt eenvoudig een afspraak maken via ons centrale nummer: 073 – 612 23 22 of 0620942120.
 • Er wordt een afspraak gemaakt met de diëtist dicht bij u in de buurt.
 • We streven er naar u binnen 5 werkdagen op het spreekuur te zien.
 • Neem bij uw eerste bezoek het poliskaartje van uw zorgverzekeraar en eventueel de verwijsbrief mee.
 • Op verzoek van uw arts kunnen onze diëtisten bij u op huisbezoek komen.
 • Meer informatie op de web site: www.dietheek.nl
 • Diëtheek_Zeeland ook te volgen op Twitter.

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat. (meer…)

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer

fysanté gezond leven

Bewust ontspannen helpt lichamelijke en vermoeidheidsklachten te verminderen en bevordert de gezondheid.

lees meer

bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie richt zich op reïntegratie van zieke werknemers. Denk bijvoorbeeld aan burn-out training of preventief werkplekonderzoek.

lees meer