manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.
Fysant start met een bewegingsonderzoek om uw klachten vast te stellen. Uiteindelijk kiest uw specialist de meest aangewezen behandeling en we stellen samen een plan van aanpak vast.


fysiotherapie

Fysiotherapie is als behandelwijze voor klachten van het houdings- en bewegingsapparaat bij de meeste mensen bekend. Bijna iedereen heeft wel eens te maken gehad met een fysiotherapeut. Toch zal het ook duidelijk zijn dat er binnen de fysiotherapie veel verschillende mogelijkheden en behandelmethoden zijn. Deze website is dan ook mede bedoeld om duidelijk te maken wat fysiotherapie in onze praktijk inhoudt. Daarnaast zijn er vele links naar ziektebeelden, beroepsorganisaties en andere verwante organisaties en/of websites.

Hoe ziet een behandeling er uit?

In 2006 is er een verandering gekomen in de zorgverzekeringswet met als gevolg dat een patiënt rechtstreeks een afspraak kan maken bij de fysiotherapeut. Dit houdt in dat wij eerst een screening doen (± 10-15 minuten), waarin we beoordelen of er een indicatie is voor een behandeling met manuele of fysiotherapie. De screening wordt gerapporteerd aan de huisarts.
Ook wordt op verwijzing van een arts een behandeling gegeven. Bij het eerste contact zal de fysiotherapeut naar aanleiding van de verwijzing of de screening een bewegingsonderzoek doen om vast te stellen welke stoornissen en beperkingen er zijn en welke behandeling het meest aangewezen is. Na een aantal behandelingen (het aantal is vooral afhankelijk van de soort klacht) vindt een evaluatie plaats, waarna meestal een verslag volgt aan de verwijzer.

Vergoeding

Per 1 januari 2006 is er heel veel veranderd in het vergoedingenstelsel voor fysiotherapie. Niet-chronische fysiotherapie voor patiënten vanaf 18 jaar wordt alleen nog vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u geen aanvullende verzekering afsluit, komen de kosten voor fysiotherapie (en manuele therapie) voor eigen rekening. Alle verzekeringen hebben hun eigen aanvullende pakketten met verschillende dekking. Voor een overzicht kunt u terecht op de websites van de desbetreffende verzekeringen of op zorgvergoeding.com. De tarieven van Fysant vindt u onder de veelgestelde vragen of klik hier.

Wanneer kunt u terecht?

Fysant manuele en fysiotherapie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 07.30 uur tot 18.00. Op maandag en donderdag kan men ook ’s avonds terecht. Hiervoor wordt bij niet gecontracteerde zorg een toeslag berekend (zie tarievenlijst).
Vanaf 07.30 tot 21.30 is er de mogelijkheid voor (medisch) fitness. Voor het maken van afspraken kunt u terecht aan de balie op de volgende tijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken, waarna we u zo spoedig mogelijk terugbellen.


manuele therapie

Wat is een manueel therapeut?

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd (www.defysiotherapeut.com).

Lennen Jonker heeft in 2017 zijn Master Manuele therapie afgerond aan de Hogeschool Rotterdam.

Manuele therapie is een specifieke onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat. In een eerste gesprek vraagt de manueel therapeut o.a. naar het ontstaan van uw klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- en afnemen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of er behandeld kan worden of dat de patiënt teruggaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueel therapeut.
De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweeglijkheid te stabiliseren door middel van training.
Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. Soms worden deze aangevuld met manipulaties (in de volksmond ook “kraken” genoemd). De meeste patiënten ervaren dit kortstondig als een vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer manuele therapie?

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een of meerdere gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker. Om deze verbeteringen te behouden is het vaak raadzaam om de medische trainingstherapie/medisch fitness te volgen.
Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak. Ook hiervoor kunt u zowel rechtstreeks als met een verwijzing een afspraak maken. Zonder verwijzing voert de manueel therapeut echter eerst een screening uit om te beoordelen of er een indicatie is voor manuele therapie.

Vergoeding

Net als bij de vergoedingen voor fysiotherapie worden ook de kosten van manuele therapie bij niet-chronische klachten geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wat de vergoeding voor manuele therapie bij uw verzekeraar is, kunt u vinden in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor niet-gecontracteerde manuele therapie vindt u in de tarievenlijst.


overige specialisaties binnen Fysant fysiotherapieHeeft u lichamelijke klachten?
bel gerust met (0111) 450 475!

 

 


Revalidatie na covid (corona)

Een grote groep mensen blijft last houden van diverse klachten na corona (covid-19). Dit zien we zowel bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en zijn opgenomen in het ziekenhuis met soms zelfs een IC-opname. Maar ook bij mensen die thuis zijn uitgeziekt.     De meest voorkomende restklachten zijn: Vermoeidheid en verlaagde inspanningstolerantie Verminderde […]

lees meer

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat. Fysant start met een bewegingsonderzoek om uw klachten vast te stellen. Uiteindelijk kiest uw specialist de meest aangewezen behandeling en we stellen samen een plan van aanpak vast. fysiotherapie Fysiotherapie is als behandelwijze voor klachten van het houdings- en bewegingsapparaat bij de meeste […]

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer

fysanté gezond leven

Bewust ontspannen helpt lichamelijke en vermoeidheidsklachten te verminderen en bevordert de gezondheid.

lees meer