bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie richt zich op reïntegratie van zieke werknemers. Denk bijvoorbeeld aan burn-out training of preventief werkplekonderzoek.


Wat is bedrijfsfysiotherapie?

Vrijwel dagelijks komt het voor: lichamelijke klachten op het werk. Soms is dit het gevolg van zwaar werk, repeterende handelingen of langdurig één houding innemen. Maar ook door verkeerd lichaamsgebruik, een onjuiste werkplekinrichting of te snelle hervatting van het werk na ziekte of blessures kunnen lichamelijke klachten en/ of kostbaar ziekteverzuim het gevolg zijn. Veelal is dit onnodig. Bedrijfsfysiotherapie is bij uitstek geschikt om lichamelijke klachten en ziekteverzuim te voorkomen. En daar profiteren werkgevers en werknemers van! 
Concrete oplossingen die onze bedrijfsfysiotherapeut aandraagt zijn:

 • Advies op het gebied van fysieke belasting, fysiek-ergonomisch en/of organisatorisch advies
 • Groepsvoorlichting teneinde inzicht te verschaffen in het lichamelijk functioneren en een verantwoorde omgang met het lichaam te bevorderen
 • Til- en houdingsinstructie op de werkplek
 • Individuele begeleiding van werknemers bij verminderde fysieke inzetbaarheid (bijvoorbeeld ziekte of blessure) en bij reïntegratie

De opleiding tot bedrijfsfysiotherapeut is een post-hbo opleiding en duurt gemiddeld 1,5 jaar. Jaco is sinds 2002 een geregistreerd bedrijfsfysiotherapeut.


De voordelen van bedrijfsfysiotherapie

voor de werkgever:

 • Inzicht in oorzaken van ziekteverzuim en in de relatie tussen organisatie, werkplek en mens
 • Verhoging arbeidsproductiviteit
 • Verlaging arbeids-en ziekteverzuim
 • Geïntegreerde aanpak door samenwerking met andere disciplines in de (bedrijfs-) gezondheidszorg
 • Combinatie van preventie en interventie

voor de werknemer:

 • Verhoging van de kwaliteit van de arbeid en plezier in het werk
 • Afstemming van de werkplek en de organisatie op de specifieke lichamelijke mogelijkheden
 • Betere fysieke gesteldheid waardoor minder ziekte optreedt
 • Minder kans op (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
 • Combinatie van preventie en interventie

Onze bedrijfsfysiotherapeut Jaco Vleeshouwer is graag bereid om in een gesprek de mogelijkheden voor uw bedrijf toe te lichten. Bovendien vindt u op deze website verdere uitleg over de mogelijkheden bij de bestrijding van CANS (=complaints of arm neck and shoulder) en burnout. Tevens kunt u informatie vinden over fysieke belastbaarheidstraining.

Voor algemene informatie kunt u terecht op www.nvbf.nl.


Preventie

De bedrijfsfysiotherapeut richt zich in eerste instantie op het voorkomen van aandoeningen aan het bewegingssysteem door o.a. in de ontwerp-fase van nieuwe werkplekken te adviseren evenals in de herontwerpfase van bestaande werkplekken. Naar aanleiding van risico -inventarisaties of eigen onderzoek worden interventies voorgesteld of uitgevoerd op het gebied van de organisatie van de arbeid, de inrichting van de werkplek of het gedrag van werknemers om aandoeningen te voorkomen. Dit laatste kan bijvoorbeeld door individuele begeleiding op de werkplek onder andere bij mensen die veel met beeldschermen werken, waarbij instructie wordt gegeven hoe het meubilair en alle kantoorapparatuur het beste kan worden ingesteld op basis van de individuele anthropometrische maten. Ook wordt groepsvoorlichting gegeven, zoals trainingen hoe men met de rug moet omgaan of groepstrainingen om de algehele belastbaarheid te verhogen.


CANS

Door een forse toename van het computergebruik neemt de tijd dat medewerkers beeldschermwerk verrichten ook enorm toe. Dit heeft tot gevolg dat mensen steeds vaker klachten krijgen van nek, schouders en armen (CANS =complaints of arm neck and shoulder). In 2001 waren er in Nederland 50.000 personen met CANS-klachten, waarbij de vrees van het ministerie van sociale zaken was dat dit op zou lopen naar 600.000. Door een goed beleid kan men veel klachten voorkomen. Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan de ergonomische kant van de werkplek.

Kantoormedewerkers brengen hun werktijd het meest zittend door. Nederlandse werknemers zitten gemiddeld 10,1 uur per doordeweekse dag en ongeveer 50% is werkgerelateerd. Ruim 26% van de beeldschermwerkers werkt langer dan 6 uur aan het beeldscherm. Naast CANS ontstaat hierdoor een vergroot risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Langdurig zitten gaat ook gepaard met een hogere kans op verschillende ziektes zoals type II diabetes, depressie en overgewicht/obesitas, depressie, kanker en rugklachten. Het bewijs hiervoor is nog beperkt maar groeit. Mensen die het langst zitten blijken twee keer zoveel kans te lopen op diabetes, hart- en vaatziekten of op overlijden aan hart- en vaatziekten als mensen die het minst zitten.

Het is dus belangrijk om goed te onderzoeken of medewerkers risico lopen. De bedrijfsfysiotherapeut inventariseert in een bredere zin volgens het 5W-model:

 • Werktaken
 • Werktijden
 • Werkdruk
 • Werkplek
 • Werkwijze

Na deze inventarisatie kan men de meest belastende factor aanpakken. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Voor meer info: kunt u mailen naar jaco@fysant.nl

Middels het online intakeformulier beeldschermwerk kunt u zich aanmelden.

 


Gerelateerde onderwerpen


Heeft u vragen over bedrijfsfysiotherapie?
Bel gerust met (0111) 450 475!

 

 


Revalidatie na covid (corona)

Een grote groep mensen blijft last houden van diverse klachten na corona (covid-19). Dit zien we zowel bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en zijn opgenomen in het ziekenhuis met soms zelfs een IC-opname. Maar ook bij mensen die thuis zijn uitgeziekt.     De meest voorkomende restklachten zijn: Vermoeidheid en verlaagde inspanningstolerantie Verminderde […]

lees meer

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer

fysanté gezond leven

Bewust ontspannen helpt lichamelijke en vermoeidheidsklachten te verminderen en bevordert de gezondheid.

lees meer