burnout training

Burnout, het gevoel helemaal “leeg” te zijn, alle reserves verbruikt te hebben, ’s ochtends moe opstaan, op het werk niet meer naar behoren functioneren, een verminderd gevoel van eigenwaarde, onverschilligheid, van binnen niet tot rust komen. Het zijn allemaal gevoelens die kunnen spelen bij burnout.

Bewegen en ontspannen als middel in de strijd tegen burnoutverschijnselen

Bij burnoutklachten is de balans in het lichaam verstoord, vaak na een (jaren)lang proces van roofbouw. Een combinatie van twee factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Allereerst de specifieke (werk) omgeving, die gekenmerkt wordt door werkdruk, voortdurende veranderingen en een gebrek aan regelmogelijkheden. Daarnaast speelt de werkinstelling van de persoon een grote rol. Deze instelling wordt gekenmerkt door perfectionisme, hard werken en conflictvermijding. Tezamen ontstaat zo een voedingsbodem voor het ontstaan van burnoutklachten.
Onderzoek heeft aangetoond dat bij burnoutklachten beweging, gevolgd door ontspanningsoefeningen een belangrijke genezende werking heeft. Ook het leren omgaan met de belasting, die de (werk)omgeving met zich meebrengt is een belangrijke factor voor herstel. Onze praktijk werkt samen met een psychologisch adviesbureau en een reïntegratiebedrijf.

De training

De training bestaat uit drie elementen:

De trainingen worden bewust in kleine groepen gegeven waardoor het gevoel van “ik sta er niet alleen voor” een belangrijke rol speelt. Naast een intakegesprek en een fysiek belastbaarheidsonderzoek vindt gedurende de training begeleiding en ondersteuning plaats door een psycholoog en een arbeidsdeskundige. Er wordt tweemaal per week getraind en in principe voor een periode van 13 weken.

De inhoud van de trainingen kenmerken zich door bewegingsactiviteiten, waarbij het luisteren naar het eigen lichaam, het bewust worden van de eigen belastbaarheid en het accepteren van de eigen fysieke (on)mogelijkheden centraal staan. Na een uur buitentraining volgen ontspanningsoefeningen, welke binnen worden gegeven. De ervaringen worden gekoppeld aan het totale proces op weg naar terugkeer in het arbeidsproces.

Een toegevoegde waarde

Het beoogde resultaat van deze multidisciplinaire training is werkhervatting. De winst voor de werkgever is de verlaging van de verzuimkosten en de benutting van het personele potentieel. De werknemer leert zelf de burnout hanteren. Het voordeel voor de werknemer is een verbeterde gezondheid en een hernieuwde balans met de (werk)omgeving. Wellicht heeft u ook te maken met mensen, waarbij u deze klachten signaleert. U kunt dan gebruik maken van het aanbod van ons trainingsprogramma, dat een onderdeel vormt van een totale begeleiding op weg naar reïntegratie.

Aanmelding en informatie:

info@fysant.nl of

Regiopoortwachters
Balie 7
4301 GZ Zierikzee
tel: 0111- 417131
E-mail: info@regiopoortwachters.nl
www.regiopoortwachters.nl

Revalidatie na covid (corona)

Een grote groep mensen blijft last houden van diverse klachten na corona (covid-19). Dit zien we zowel bij mensen die ernstig ziek zijn geweest en zijn opgenomen in het ziekenhuis met soms zelfs een IC-opname. Maar ook bij mensen die thuis zijn uitgeziekt.     De meest voorkomende restklachten zijn: Vermoeidheid en verlaagde inspanningstolerantie Verminderde […]

lees meer

manuele- & fysiotherapie

Onderzoek, advies en behandeling van stoornissen en beperkingen van het houdings- en bewegingsapparaat.

lees meer

kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0-18 jaar.

lees meer

psychosomatische fysiotherapie

Behandeling van spanning of stress-gerelateerde klachten en onverklaarde lichamelijke klachten zoals pijn en vermoeidheid, dat doet de psychosomatiche fysiotherapeut.

lees meer

(medische) fitness

Verantwoord bewegen met Fysant! Oefen- of trainingstherapie in de eigen fitnesszalen.

lees meer

fysanté gezond leven

Bewust ontspannen helpt lichamelijke en vermoeidheidsklachten te verminderen en bevordert de gezondheid.

lees meer