PLUS praktijk

2 december 2017

Vrijdag 24 november hebben we weer bewezen dat we voldoen aan de voorwaardes van een PLUS praktijk. Dat wil zeggen dat wij kunnen aantonen dat wij aan de hoogste kwaliteitseisen in de Fysiotherapie voldoen. Elk half jaar krijgen wij een scan en eens in de twee jaar worden wij door middel van een audit en een vistitatie getoetst of wij nog aan die eisen voldoen. Tijdens de audit en de visitatie lag de nadruk op hoe wij in de praktijk bezig zijn met kwaliteit. Om te kunnen verbeteren moet je informatie verzamelen over hoe we het doen, onderling ten opzichte van elkaar en ook ten opzichte van andere . Dit kan door het op de juiste manier verzamelen van klinimetrie, het belang hiervan richting zorgverzekeraars en de te nemen verbetermaatregelen waardoor wij onze kwaliteit weer kunnen verbeteren.  

Uiteraard zijn wij trots op het feit dat we de audit hebben behaald maar wat betekent dit nu voor u als patiënt? Wij streven er naar u een behandeling te geven die optimaal bij u past. Dit houdt in dat wij tijdens de eerste behandeling een vraaggesprek zullen hebben over uw klachten (anamnese) maar ook over uw verwachtingen en doelen die u wilt behalen. Dit zullen we noteren in uw dossier. Om het behandelresultaat te kunnen meten, wordt u gevraagd om vragenlijsten in te vullen. Dit kan op de praktijk maar ook middels de mail. Middels deze vragenlijsten krijgen wij nog beter inzicht in uw klacht. Aan het eind van het behandeltraject vragen wij u deze vragenlijsten weer in te vullen en kunnen we het behandelresultaat meten. Deze gegevens worden anoniem doorgestuurd naar instanties die de vragenlijsten voor ons zullen beoordelen. Hiervoor vragen wij eerst uw toestemming.  De patienttevredenheid wordt ook gemeten en daar krijgt u ook per mail een uitnodiging voor. Zo werken wij continu aan verbetering van de kwaliteit en dus van uw behandeling.